Ordinace praktické dětské lékařky MUDr. Aleny Šebkové
Dovolená v termínu 13.-17.2.
Pro registrované zastupuje MUDr. Rozsypalová.
Nutné objednání na tel. 377 530 402.
Propuštění novorozence hlaste smskou na tel. 605 214 682.

Ordinace

Poskytujeme léčebně preventivní péči dětem a dorostu od 0 do 19 let věku.
V omezené míře přijímáme nové pacienty - novorozence. Je třeba se hlásit 3 měsíce předem.
Máme smlouvu s následujícími pojišťovnami: 111 VZP, 201 VoZP, 205 ČPZP, 207 OZP, 211 ZPMV
V ordinaci můžete kromě MUDr. Aleny Šebkové zastihnout MUDr. Janu Šumovou, která ordinuje ve čtvrtek.

Jsme akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání studentů lékařských fakult i lékařů v předatestační přípravě.

V případě potřeby či rezervace termínu nás kontaktujte

MUDr. Alena Šebková Ilustrace

Ordinační hodiny

Návštěvu u nás je nutné vždy předem telefonicky objednat na konkrétní termín +420 377 530 407.
Neakutní telefonické konzultace a informace o výsledcích: denně 10:30 - 11:00 nebo dle individuální domluvy.
Polední přestávka: denně 12:00 - 12:30.
V případě dovolené: pro registrované pacienty zastupuje MUDr. Rozsypalová (v ordinaci naproti). Tel. číslo 377 530 407
Poslední ordinační hodina může být využita pro novorozeneckou návštěvu.

7.30 - 8.00
zdraví
8.00 - 10.15
nemocní
11.00 - 18.00
prevence, odpolední ordinace
7.30 - 8.00
zdraví
8.00 - 10.15
nemocní
11.00 - 14.30
prevence, odpolední ordinace
7.30 - 8.00
zdraví
8.00 - 10.15
nemocní
11.00 - 14.00
prevence, odpolední ordinace
7.30 - 8.00
zdraví
8.00 - 10.15
nemocní
11.00 - 18.00
prevence, odpolední ordinace
7.30 - 8.00
zdraví
8.00 - 10.15
nemocní
11.00 - 13.00
prevence
Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek
Pátek

Pro rodiče

Naše zásady

Naše služby

Stoprocentní dodržování hygienických a bezpečnostních norem
Vstřícnost a respektování Vašich i našich časových možností
Ochrana osobních údajů našich klientů a diskrétnost
Nejmodernější vybavení a přístupy odpovídající současným trendům ambulantní praxe
Úzká spolupráce se specialisty - osobní kontakt, individualizace
Vzájemná komunikace vedoucí k oboustrannému pochopení a úspěšné léčbě
Dlouholetá tradice a zkušenosti s komplikovanými případy
Řidičský průkaz — 400 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu — 350 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti-brigáda, podle kategorie I
Zdravotní průkaz na rok — 150 Kč
Zdravotní průkaz na dobu neurčitou — 350 Kč
Přihláška do MŠ, na SŠ,VŠ — 150 Kč
Posudek pro účast na LT, ŠvP, plavání a lyžařský výcvik v rámci MŠ, ZŠ, SŠ — 100 Kč
Zpráva lékaře na žádost pacienta (výpis z dokumentace, pro policii, pojišťovnu, atp.) — 200 Kč
Opis Zdravotního a očkovacího průkazu — 150 Kč
Nastřelení náušnic (včetně náušnic) — 300 Kč / 600 Kč
Propíchnutí ucha (vlastní náušnice) — 300 Kč
Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta — 200 Kč
Přijímáme pouze hotovostní platby.
Výše uvedené výkony pojišťovna bohužel nehradí. Vystavování uvedených dokumentů je stále časově náročnější, rozsáhlejší a podléhají právním předpisům a nařízením, většinu z nich nelze vystavit na počkání. Ceny, které jsou stanoveny dle minutové režie a reálných nákladů na ordinaci, by byly podstatně vyšší.

Fotografie

MUDr. Alena Šebková

Po absolvování gymnázia jsem studovala Fakultu dětského lékařství UK Praha. Volba byla jasná, jinou než dětskou medicínou jsem se zabývat nechtěla. Odpromovala jsem v roce 1989.

Práce lékařky
Mým prvním zaměstnáním byla práce sekundární lékařky v Kojeneckém ústavu Plzeň. Rovnýma nohama do péče o postižené či „nechtěné“ či sociálně ohrožené děti…… Pak přišli velké porevoluční změny a já byla nucena hledat místo. Protože mne vždycky zajímala psychologie a psychiatrie, málem jsem začala pracovat na dětském psychiatrickém oddělení. Ale zjistila jsem, že by mi moc chyběla miminka…. A pak se naskytla příležitost pracovat jako „obvodní dětská lékařka“. Do své ordinace jsem nastoupila v roce 1993. Přestože jsem si to nemyslela a přišla jsem vlastně k ordinaci tak trochu „jako slepý k houslím“, práce praktického dětského lékaře mne chytla a pořád mne baví. V dnešní době se v ordinaci dělá opravdu medicína, možnosti diagnostiky a léčby v ambulanci jsou obrovské, nutnost samostatného rozhodování nutí lékaře „nezakrnět“. A baví mne i kontakt s dětmi a jejich rodiči, založený ve většině na opravdu úzkém, důvěrném vztahu. A v podstatě se věnuji i té „psychologii“….

Práce mimo ordinaci
Jsem poměrně akční člověk, proto jsem dlouhá léta pracovala jako funkcionář profesní organizace dětských praktiků. Bližší se mi ale postupně stala práce v oblasti vzdělávání, následně jsem pak přešla do vedení Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a od roku 2013 do současnosti vykonávám funkci předsedkyně OSPDL ČLS JEP. Společně s kolegy jsem se zasazovala o zachování oboru praktický lékař pro děti a dorost. Bohužel politické hrátky zvítězily nad rozumem a v současné době sklízíme, co politici zaseli – alarmující pokles počtu lékařů poskytujících primární péči o děti a dorost a absenci těch, kteří by je, ale kvalitně vzdělaní, nahradili. Mým cílem je snaha napravit tyto škody napáchané na vzdělávání budoucích PLDD a motivovat k práci mladé kolegy, aby do budoucna měl kdo o děti pečovat tak, jako dosud. Naše odborná společnost se věnuje vzdělávání kolegů na lékařských fakultách, kolegů v předatestační přípravě, i kolegů, kteří již pracují, protože možnosti primární medicíny se rozšiřují a musíme držet krok….

Přednášková a publikační činnost
Opakovaně přednáším na seminářích a kongresech v ČR, publikuji v naučných i odborných časopisech, jsem členkou redakční rady časopisů Farmako-terapeutická revue, Onkologie, Svět praktické medicíny.
Jsem spoluautorkou učebnice pro lékařské fakulty Stožický a kol., Základy dětského lékařství, editorkou a spoluautorkou dvou knih Kazuistiky z primární / (nejen) primární pediatrické péče I. a II.
Za vrchol své publikační činnosti považuji sepsání učebnice Praktické dětské lékařství, jejíž jsem spolu-editorkou a autorkou několika kapitol a která dle mého mínění dokazuje, že praktický lékař pro děti a dorost je svébytný obor medicíny a jako k takovému by se k němu mělo přistupovat.
Snažím se i o zvyšování zdravotního povědomí veřejnosti. Stala jsem se tedy i moderátorkou podcast pořadu "Prakticky s", kam si zvu zajímavé odborníky, kteří mají z této oblasti co předat.

Výuka
Prozradím na sebe, že v dětství jsem nechtěla být lékařkou, ale učitelkou. Přestože svého konečného rozhodnutí nelituji, svůj dětský sen si také plním. Jednak více než 20 letou externí výukou na LF UK Plzeň, jednak jsem dlouhodobě akreditované pracoviště pro vzdělávání lékařů, „vychovala“ jsem už hezkou řádku mladých kolegů, kteří již samostatně pracují jako dětští praktici, školím dětské lékaře pracující v nemocnici, mladé všeobecné praktické lékaře v rámci jejich vzdělávacích programů. Proto se v mé ordinaci můžete setkat s těmito školenci.

Kontakt

Adresa – Strážnická 36 / Plzeň - Vinice
Cesta – Google maps / Seznam mapy
Telefon – +420 377 530 407
Email – sebkova.plzen@gmail.com (neakutní komunikace)

Lékařská pohotovostní služba Nemocnice u Sv. Jiří, Staniční 74, Plzeň - Doubravka
+420 377 262 970 / +420 377 266 647
Všední dny od 17.00
So., Ne., Svátky nepřetržitě


Made with ☕ by Ahou